Bemutatkozás

ISKOLAKÖZI SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA KEREKEGYHÁZÁN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN

A Kecskeméti Tankerületi Központ vissza nem térítendő támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.1.8-17 kódszámú, „Együtt, testvérként – iskolai szemléletformáló program” című felhívásra benyújtott pályázatával.
A támogatás összege: 20 Millió forint.

A pályázat azonosítószáma, címe: EFOP-3.1.8-17-2017-00148, Iskolaközi szemléletformáló programok megvalósítása Kerekegyházán, a Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetésével

A pályázat célja:

 • hozzájárulás a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia céljainak eléréséhez;
 • a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése;
 • a diákok tanulmányi eredményeinek javítása;
 • a gyerekek egymás iránti toleranciájának növelése, látókörük tágítása;
 • iskolák közötti többcélú együttműködéssel tapasztalat- és tudásmegosztás.

Főbb tevékenységek:

 • A pályázat egész életciklusában az egészséges életmód témakör feldolgozása, nyelvi kompetencia fejlesztés és tantárgyi fejlesztések megvalósítása.
 • Hazai testvériskolai személyes találkozók 5 alkalommal (Csengőd).
 • Külföldi testvériskolai találkozó tanárok és diákok együttes részvételével (Túrterebes).
 • Nyári bentlakásos programok 2018 és 2019 nyarán (Pusztafalu, Orfű).
 • Játékos foglalkozások, kulturális programok és tanulmányi kirándulások a tanév folyamán.
 • Akadálymentes internetes oldal megvalósítása a testvériskolai kapcsolatok kialakításának segítésére a pályázatban részvevő iskolák között.

A pályázat megvalósítás időszaka: 2018. március 1. – 2020. február 29.