Hírek, események

Tanulói beszámoló: Projektélményeim

Ebben a pályázatban két éven át tevékenykedtünk, elég sok tanulóval együtt az iskolából.
Nagyon sok foglalkozáson vehettünk részt, és ingyen mehettünk kirándulni, táborozni is több helyre: jártunk Budapesten, Csengődön, Kiskőrösön, és több napon át táboroztunk a Zempléni-hegységben is. Tanáraink mindig színes, változatos programokat állítottak össze számunkra. A foglalkozásokon kiélhettük kreativitásunkat, tetszés szerint tervezhettünk dobozokat, filmeket néztünk, activityzhettünk, és persze jókat beszélgettünk egymással. A zempléni táborban egy hetet töltöttünk. Ott sokat kirándultunk, túráztunk. Ellátogattunk Csengődre is, és Kiskőrösön megtekintettük Petőfi Sándor szülőházát. Petőfi életéről sokat tanultunk már, így különösen érdekes és szívmelengető volt látni azt a helyet, ahol egyik legnagyobb költőnk világra jött.
Nagyon örülök, hogy jelentkeztem ebbe a projektbe. Sokat adott a szívemnek, és persze nem utolsó sorban még tanulhattam is.

Tanulói beszámoló: A projekt

Az osztállyal együtt két éven át voltak foglalkozásaink a projektben. Ezek néha nagyon fárasztóak voltak késő délután, főleg télen. A tanáraink ezért sok játékos feladatot adtak, és igazából a gyakorlás volt a cél. Én nagyon szeretek rajzolni, ezért a rajzos feladatoknak mindig örültem. Sok anyagot kaptunk fénymásolva, de az interneten is kutattunk egy-egy téma után. A digitális táblán filmeket is megnéztünk. Nagyon szerettem azt is, amikor csoportban dolgozhattunk, vagy amikor páros munkát kaptunk. Amiket eddig nem tudtam, de itt megjegyeztem, azt otthon is elmeséltem a családnak. Sokat beszélgettünk az egészséges táplálkozásról, a testmozgásról és a gyógynövényekről is. Szinte hihetetlen, hogy mennyi érdekességet tudnak már a szakemberek a testünk működéséről. A játékos feladatok közül az tetszett legjobban, mikor a homlokunkra tettünk feliratokat, de nem láthattuk, és ki kellett találni, milyen fogalom van a papírokra írva. Más feladatok is jobbak voltak szerintem úgy, hogy csoportban dolgoztunk, mint egyedül.
A más jellegű foglalkozások közül pedig a kézműves délutánok és a mesedélután tetszett, ahol jeleneteket is előadtunk.

Tanulói beszámoló: Projektélmények

A projekt során a mi osztályunkból ketten kerültünk be magyarból Icu néni csoportjába. Minden héten jártunk magyarból gyakorolni. Ezeken a foglalkozásokon szereztem új barátokat is, kedvesek voltak a gyerekek. Gyakoroltunk olvasást, szövegértést is. Sokat rajzoltunk, tablókat készítettünk a gyógynövényekről, egészséges élelmiszerekről, és játékos feladatokat is kaptunk. Néha fogalmazást is írtunk. Sok érdekességet megtudtam az emberi szervezetről, és sok jó tanácsot is megjegyeztem. Így jobban tudok vigyázni a saját egészségemre is.
A legkedvesebb feladat nekem mindig a barkochba játék és az Activity volt. Olyankor sokat nevetgéltünk a vicces pillanatokban. De szerettem a vetítéseket is. Jók voltak a kirándulások és a kézműves programok is. Húsvéti, karácsonyi és farsangi kézműves délutánokon is részt vettem. Karácsony előtt készítettem egy szalvétával dekupázsolt fadobozt, azóta az a kincsesládikóm.
Én jól éreztem magam a foglalkozásokon, és úgy érzem, a tanulásban is segített minden gyakorlás.

Tanulói beszámoló: Projektélményeim

Szerencsésnek érzem magam, mert részt vehettem ebben a projektben. Olyan helyekre juthattak el a résztvevők, ahová egyébként talán nem mindenki utazhatna el a családjával. Az iskolán belüli foglalkozások is tetszettek. A tanárok igyekeztek szórakoztató, kreatív feladatokon keresztül fejleszteni a tájékozottságunkat és bővíteni tantárgyi ismereteinket.
Budapestre kétszer is külön busszal vittek minket. Egy alkalommal jártunk a Természettudományi Múzeumban és a Gellért-hegyen, a Szabadságszobornál, egy másik alkalommal pedig a Csodák Palotájában. A múzeumban nekem legjobban a gyönyörű, színes ásványok tetszettek, valamint a kitömött állatok. A Csodák Palotájában sok érdekes feladatot oldottunk meg. Ezeken a napokon étteremben kaptunk ebédet. Első alkalommal különösen tetszett, hogy közvetlenül a Duna-parton, egy teljes dunai panorámás helyen ebédelhettünk.
A nagy üvegablakokon keresztül figyeltük a hajókat, és még az Országházat is láttuk.
Több táborra és más utazásokra is sor került, eközben megismerkedhettünk máshol élő gyerekekkel. Tetszett az a nap is, mikor a Csengődiek a mi iskolánkban jártak. Szövődtek köztünk barátságok, az interneten tartjuk a kapcsolatot.  Sütöttünk- főztünk is, pl. hajdinát és bajor salátát. A program feladatai közt a csoportmunka volt a kedvencem. Több játékot is játszottunk.
Szerintem a projekt a tanulásban is hasznunkra vált, és mindenki jól érezte magát az együtt töltött alkalmakon.

Tanulói beszámoló: Legszebb és legjobb élményeim, amiket a pályázat során szereztem

Az EFOP-3.1.8-17-2017-00148 pályázat programjai során eljuthattunk szebbnél szebb helyekre, mint amilyen például a zempléni tábor volt, továbbá még sok más helyre is. Mindenhová nagyon hosszú volt az út, sokáig utaztunk, de megérte, mert gyönyörködhettünk a ritkán látott hegyvidékekben, találkozhattunk másik iskola tanulóival.
Nekem az egyik kedvenc élményem a csengődi utazás volt. Ezen a kiránduláson az egyik eseményként játékos, szórakoztató feladatokkal jártuk körbe a falut. Az volt az egészben a legjobb, hogy megismerhettük az ottani szokásokat, hagyományokat. Kísérő tanárként Szilvi néni és Bogi néni utazott a csoporttal. Szállást Kiskőrösön egy kollégiumban kaptunk. Este vidáman játszottunk és beszélgettünk. Nagyon jól éreztük magunkat, sokat nevettünk. Jó volt kiszakadni kicsit az itthoni életből.
Más alkalommal a csengődi gyerekek és tanáraik jöttek át hozzánk, Kerekegyházára. Jó volt újra találkozni. Körbejárták az iskolánkat, mindent megmutattunk nekik. Azon a napon is vidáman játszott, szórakozott együtt a két csoport. Kis akadályversenyen változatos feladatokat oldottunk meg: memóriafeladványt, ügyességi vizes játékot, labdás, sudokus és más egyéb feladatokat is. Bizonyára ők is jól érezték ők is magukat Kerekegyházán.

Együtt testvérként

Örömmel számolunk be arról, hogy 2018. március 1. – 2020. február 28. egy sikeres pályázatot valósítottunk meg iskolánkban!

Projekt címe: „Együtt testvérként”

A pályázatban vállalt heti rendszereségű foglalkozásokkal és az egyéb programokkal célunk a gyerekek különböző kompetenciáinak fejlesztése volt. Kiemelt célunk volt a hátrányos helyzetű tanulók lemaradásainak csökkentése. Napjainkban egyetértés van abban, hogy az egészség nem pusztán a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jóllét állapota. Ezt az egységet kell a gyermekekhez saját tapasztalataikon keresztül közel vinni, megérteni. Az egészség ebben az értelemben nem passzívan elviselt állapot, hanem tevékeny folyamat. Az egészség fontos eszköz céljaink megvalósításához, annak feltétele. Kiteljesedésének feltétele, hogy az egyén: társadalmilag integrálódjék (családhoz, különböző közösségekhez tartozzon). Tudjon alkalmazkodni a változó terhelésekhez. Életkorának megfelelően önálló legyen, és tudjon összhangot teremteni a biológiai, a fizikai, a lelki és a társadalmi lehetőségei között.

Változatos tevékenységen keresztül dolgozták fel a gyerekek az egészséges életmód témakört, ismerkedtek önmagukkal, és a világgal. Ebben az időszakban komoly hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre, amely nagyban meghatározza a kialakuló szokásaikat, életvitelüket. Ezért az iskola és ilyen programok feladata az egészségfejlesztés.

  Kooperatív technikákkal nyelvi kompetencia  és tantárgyi fejlesztések valósultak meg. Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése történt a foglakozásokon, melyeken beszélgetőkörök során témákat dolgoztunk fel. Fejlesztve a tanulók véleményalkotási kultúráját, vita és érvelési technikákat gyakoroltunk. Melyek az életben az önérvényesítés elengedhetetlen kelléke. Az idegen nyelvi kommunikáció során a család és a családi élet, a munka, az oktatás, a szabadidős tevékenység köre lett feldolgozva kooperatív technikákkal. A természettudományos kompetencia fejlesztése során bővítettük ismereteiket és módszerek sokaságának felhasználásával megfigyeltettük a természetet, valamint az embert és a természeti világ közt lezajló kölcsönhatást , ezzel kapcsolatban magyarázatokat adtunk. Mivel a családokon belüli szocializációs, szociális funkció fejlesztése érezhetően gyengül, a köznevelési intézményeknek fokozottabban kell a szociális nevelési feladatokkal foglalkozniuk. Az iskolák feladata így sok esetben a hiánypótlás, a korrekció is. Ehhez helyi szinten megfelelő pedagógusminta, élményekben gazdag szociális közeg, tevékenységkínálat kell, ahol a tanuló tapasztalatokra tehet szert. A tapasztalati lehetőségek előfordulását tudatosan kell megtervezni. Úgy gondoljuk az irányított feladatszabás hatása később megmutatkozik a diákok kapcsolatfelvételében, konfliktuskezelésében, valamint szociális kompetenciáik (tolerancia, empátia, együttműködés, segítőkészség, az élet és a munka szeretete, az érdekérvényesítés és a szervezés) területén egyaránt.

A hazai testvériskolai személyes találkozók (Csengőd) barátságokat szőttek, mind a gyerekek és a pedagógusok között is.

 Külföldi testvériskolai találkozó (Túrterebes) során olyan kapcsolatok alakultak ki, mely motiválóan hathatot a tanulók jövőtervezésére. Világképük gazdagodott és kiemelt figyelmet kapott a mások elfogadásának fontossága. A szociális helyzetek megértéséhez, elfogadásához szociális ismeretek kellenek. A szociális ismeretek teszik lehetővé, hogy bonyolult helyzeteket először gondolati szinten próbáljanak megoldani, elemezni, tehát a szociális ismeretek a szociális helyzetek megértésének feltételei. Ennek megfelelően olyan gyakorlatokat, tevékenységeket mozgósítottunk, illetve olyan környezetet biztosítottunk, ahol tudatos pedagógiai irányítás mellett működtetni, gyakorolni, fejleszteni lehetett a szociális kompetenciákat (szükségletek, ismeretek, szokások, meggyőződések).

  Nyári bentlakásos programok 2018 és 2019 nyarán (Pusztafalu) a szabadidő hasznos eltöltése mellett, megismertette tanulóinkkal szép hazánk természeti adottságait, kincseit. Túrázások során erősödött kitartásuk, erőnlétük. Minden gyermek olyan kedvelt időtöltésben vehetett részt, amely megfelelt szükségleteinek, érdeklődésének, műveltségi szintjének, életkorának, magatartásmintáinak. Reményeink szerint a szabadidő hasznos eltöltése visszahat a gyermekre, alakítja személyiségét. Az együttműködési-kooperációs képesség egy olyan kompetencia, amely kialakításához több másik kompetencia megléte is szükséges, mivel a kompetencia alakítása közben tanulunk meg együtt tervezni, szervezni és dönteni, valamint alkalmazkodni, segítséget nyújtani, versengeni, tolerálni és megérteni másokat.

   Játékos foglalkozások, kulturális programok és tanulmányi kirándulások tették élményszerűvé a programokat. A kooperáció gyakorlása közben megtanulhattak tervezni, szervezni, dönteni, alkalmazkodni, segíteni, tolerálni és megérteni a másikat. A modern oktatási felfogásunk által megpróbáltuk átfogni a tanulók egész élettevékenységét, s ennek jegyében gazdag lehetőséget biztosítani a szabadidő értelmes eltöltésére. Természetesen a szabadidő hasznos eltöltése mellett, oktatási célunk is volt. A diákok ezekben a helyzetekben könnyebben megnyílnak, közelebb lehet hozzájuk kerülni, ez kihat magatartási és tanulmányi eredményeikre, a közepes vagy gyenge tanulmányi eredményt elérő tanuló is bizonyíthatja, hogy valamiben tehetséges, a foglalkozások segítik a tanítási órák anyagának elmélyülését;

Intézményünkből a projectben összese 68 tanuló vett részt. Mindenki számára szemléletformáló volt ez a project, örömmel vettünk benne részt. Pedagógusaink elhivatottan szerepet vállaltak a feladatban. Mint látjuk, a jól megtervezett szabadidős tevékenység mindenekelőtt a sokoldalú ismeretszerzés, tapasztalatszerzés lehetőségein, útjain keresztül az egyén és a közösség számára önfejlesztő hatású. Az igényes szabadidő elsősorban konstruktív szokásrendszert alapoz meg. Szakszerű irányítása mellett fejleszti a testi-lelki és szellemi egészséget, az akaratot, a jellemet, a cselekvési képességeket, a művelt magatartást, a kulturált viselkedést, az értékeket, az emberi érintkezési formákat, a közösségi és társadalmi tudatot. Segíti a személyközi kapcsolatok kezelését, gazdagítja az érzelmi életet, jelentősen hozzájárul a társadalmi beilleszkedési zavarok csökkentéséhez, a szocializációs folyamatok tudatosabb vezérléséhez, a szociális kompetenciák kialakításához. A személyiség fejlesztésének folyamatában prevenciós és kompenzációs funkciót is betölt.

A projekt egyik hozadéka: a közösség erősödése

Osztályfőnökként és foglalkozásvezető tanárként egyaránt azt tapasztaltam az elmúlt két év során, hogy a közös tantárgyi gyakorlások és az együtt szerzett megannyi színes élmény is pozitívan hatott az osztályomra. Kamaszkorban egyébként is máshová kerülnek a súlypontok a gyerekek életében, egymáshoz fűződő viszonyaikban. A kisgyermekkorban szövődött kapcsolatokat ebben az életkorban már más – olykor bizony komoly érdekharcok vagy éppen féltékenység, esetleg kiközösítés – is motiválja.
A mi osztályunk kis létszámú osztály, alsó tagozat óta egész napos csapat. Ötödik évfolyam tanév vége óta folyamatosan változott a közösség: egyesek elmentek, a helyükre új tanulók érkeztek más osztályból, más iskolákból, más településekről. Egyetlen ilyen változás sem zökkenőmentes, különösen problémás, hátrányos helyzetű gyerekek esetében nem az. Olykor nehéz volt a válást is megélniük, hisz olyan társaktól is el kellett búcsúzniuk, akik családi okok miatt költöztek el messzi városokba. A tanulóim minden nehézségük ellenére is szeretetteljes, empatikus, kedves gyerekek. Talán épp az köti össze őket így, hogy mindannyian küszködnek kisebb-nagyobb problémákkal. Ez jó alapul szolgált az újonnan érkezettek beilleszkedéséhez. Ráadásul szerencsés volt a helyzet annyiban, hogy a projektben a számos tanórán kívüli együttlét során hamarabb be tudtak illeszkedni a közösségbe az új diákok. A nem megszokott helyzetekben gyorsan módjuk nyílt megmutatni, mire képesek, mik az erősségeik. Ugyanakkor bátran kértek segítséget is, ha éppen úgy hozta egy-egy szituáció. Az osztályközösség erősödött. Ugyancsak elfogadóak voltak azokkal a gyerekekkel is, akik más osztályok tanulói, a közös programok, táborozások alkalmával pedig kimondottan feloldódtak az osztály keretein kívüli tanulók között is. Tanítványaim magabiztosabbak, önállóbbak, mint a program kezdetén. Bátrabban kommunikálnak idegenekkel, nyíltabbá váltak. Jól ismerik egymást valamennyien, és a mindennapokban még inkább segítik is egymást, mint kis ötödikesként. Nagy öröm ezt a fejlődést látni!  
  
A projektélményekről beszélgetve a gyerekek többsége a szabadidős programokat, a kirándulásokat és táborozásokat emlegette fel leginkább. Ez érthető, hiszen a tantermi foglalkozások mégiscsak az iskola kevésbé vidám oldalát jelentik számukra akkor is, ha játékosabban, oldottabban dolgozunk együtt. A késő délutáni időpontokra többen már nagyon fáradtak is voltak.
Egyébként az élet maga is megmutatta szervezőkészségét: a kecskeméti színházban ugyanarra a bérletre jártak a csengődi gyerekek is, mint mi. Ez csak ott derült ki egy előadás szünetében, mikor találkoztunk velük. Örömteli pillanatok részesei váltunk e váratlanságban csakúgy, mint a tervszerűségben az elmúlt két esztendőben.
Sok munkát hagytunk magunk mögött, de kérdés sem fér ahhoz, hogy megérte-e…
Az utolsó foglalkozáson a gyerekek is megfogalmazták élményeiket.ÖSSZEGZÉS AZ EFOP 3.1.8.17-00148 SZÁMÚ PÁLYÁZATRÓL

A pályázatra történő jelentkezéskor még nem volt teljesen világos számomra, hogy mi minden fog történni a rá következő 2 évben, csak arra lettem figyelmes, hogy mennyi érdekes program vár tanítványainkra és velük együtt ránk is. Azt már előre láttam, hogy nagyon hasznos lesz ez a pályázat a gyerekeknek, mivel olyan helyekre juthatnak el és olyan programokon vehetnek részt, ami családi körülményeik miatt nem lenne megvalósítható. Iskolánkból 50 diák jelentkezhetett a pályázatra, mindannyian hátrányos helyzetű, nagy részük gyermekvédelmi támogatással. Csupa kedves, aranyos gyerek, akik nagyon hálásak voltak a lehetőségért, hogy részesei lehetnek egy ilyen fantasztikus kezdeményezésnek.

Ahogy telt az idő, és a programok jöttek egyre-másra, akkor tudatosult bennünk, hogy ez a pályázat még annál is sokkal többet nyújt, mint ahogy azt első hallásra gondoltuk. Én a személyes találkozókon, és a táborozásokon vettem részt, de tudom, hogy ezeken kívül is rengeteg érdekes program, kirándulás, előadás, kézműves és egészségmegőrző foglalkozás, nyelvi órák, megemlékezések voltak, amelyeken a gyerekek részt vettek, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fejlődtek ezek által.

A személyes találkozások egyrészt a csengődi, másrészt egy határon túli kis falu, túrterebesi iskola tanáraival és diákjaival ismertetett meg minket. Hihetetlen kedves, vendégszerető emberekkel köthettünk barátságot. A csengődi gyerekekkel több alkalmunk volt találkozni, ők is jöttek hozzánk vendégségbe, mi is többször voltunk náluk, táboroztunk is együtt a Zempléni-hegységben, így őket jobban megismertük. A gyerekek már alig várták ezeket az alkalmakat, amikor újra személyesen találkozhatnak, és eleveníthetik fel a közös élményeket, valamint mesélhetik el az újdonságokat egymásnak. Komoly barátságok is születtek ezeken az eseményeken, és mivel a mai világban a kapcsolattartás is elég könnyen megoldható, így gyermekeink már haveri hangulatban üdvözölték egymást a többedik találkozókon. A túrterebesi kollegák és gyerekek is nagyon aranyosak voltak, és mindent megtettek, hogy jól érezzük magunkat náluk, úgyhogy onnan is könnyes búcsúzással tudtunk csak haza indulni. 

A kirándulásokon, táborozások alkalmával olyan helyekre jutottunk el, ahol sokszor még mi sem voltunk előzőleg, úgyhogy a gyerekekkel együtt ámultunk a természeti vagy épített csodákon. Számunkra is rengeteg új ismeretanyag, és gyönyörű emlék maradt meg ezekből a programokból, és igazán hálás vagyok, hogy részese lehettem a pályázatnak.

                                                                                                                

Túrterebesi kirándulás

2018 októberében az EFOP-3.1.8-17-2017-00148 pályázat keretein belül Túrterebesen, Romániában, egy főként magyarok lakta településen vendégeskedtünk. A nagyszerű vendéglátás mellett érdekes helyekre kirándultunk, mint például egy szabadtéri skanzen vagy a szaploncai vidám temető. Ezen kívül a gyerekek az iskola tanulóival közösen részt vettek tanítási órákon, edzéseken, délutáni szabadidős tevékenységekben. Az iskola mellett található tájházban egy helyi idős néni a szövés rejtelmeibe vezetett be minket, amit mindannyian örömmel hallgattunk és ki is próbáltunk.

A pályázat szerves részét képezték a nyelvi fejlesztőórák is, melyeken az idegennyelv fontossága és megszerettetése volt a cél a különböző hétköznapi témákon keresztül. Az órák középpontjában természetesen az idegennyelvi fejlődés állt, ahol különböző csoportmunkákkal és projektekkel dolgoztuk fel a témákat. A gyerekek szívesen jöttek a heti rendszerességgel megrendezésre került órákra.

Az EFOP-3.1.8-17-2017-00148 pályázatban 2018.03.01-2020.02.28. időszakban megvalósított tevékenységek

Heti rendszerességű foglalkozások

                Nyelvtanulás (angol, német) heti 1 x 4 csoportnak

                Választott témakör (a partner iskolák bemutatása és megismertetése, az egészséges életmód fontossága, az önkéntesség fontossága) feldolgozása heti 1x 2 csoportnak

                Tantárgyi fejlesztés (hon-és népismeret, társadalmi és állampolgári ismeretek, magyar nyelv és irodalom) heti 1×4 csoportnak

3 részből álló előadássorozat

                Partneriskola bemutatása

                Önkéntesség fontossága

                Egészséges életmód

Tanórán kívüli kulturális és szabadidős programok Helyben tartott foglalkozás

                Március 15-i megemlékezés

                Műveltségi vetélkedő

                Kirándulás Budapestre Magyar természettudományi Múzeumba

                Haloween buli

                1848-as megemlékezés

                Húsvéti hagyományok

                Kirándulás Budapestre Csodák Palotájába

                Sportnap

                56-os megemlékezés

                Adventi kézműves foglalkozás

                Farsang

Tanórán kívüli kulturális és szabadidős programok Tanulmányi és kulturális események

                Európai Uniós vetélkedő

                Európa Nap

                Mesedélután

                Mit főznek a szomszédok?

Tanulók és pedagógusok személyes találkozója

                I. személyes találkozó Csengőd

                Külföldi személyes találkozó Túrterebes

                II. személyes találkozó Kerekegyháza

                III. személyes találkozó Csengőd

                IV. személyes találkozó Kerekegyháza

                V. személyes találkozó Csengőd

Játékos foglalkozások

                Nemzetközi együttműködések

                A nehéz szociális körülmények

                Érzékenyítő tréning

Nyári bentlakásos program

                I. Tábor-Pusztafalu

                II. Tábor Pusztafalu